FANDOM


GUMI (グミ) là một VOCALOID Nhật được phát triển và phân phối bởi Internet Co., Ltd. như Megpoid (メグッポイド). Ban đầu cô được ra mắt ngày 25 tháng 6 năm 2009 cho phần mềm VOCALOID 2. Đã có ba giai đoạn phát triển phần mềm VOCALOID 3, một trong số đó là bản update voicebank của cô được phát triển cho VOCALOID 2. Voicebank của cô được cập nhật lại cho phần mềm VOCALOID 4 vào tháng 11 năm 2015. Giọng của cô được cung cấp bởi ca sĩ đồng thời là nữ diễn viên người Philippine - Nhật Megumi Nakajima (中島愛; Nakajima Megumi).

Khái niệm Sửa đổi

GUMI là VOCALOID thứ hai được tạo ra bởi Internet Co., Ltd và cô có cách tiếp cận ngược hơn so với Camui Gackpo.

Danh tính Sửa đổi

"Gumi" là biệt danh ngày nhỏ của Megumi Nakajima.[1] Tên phần mềm, Megpoid, được lấy từ tên của người cung cấp giọng, "Megumi". Phần thứ hai, "ppoid", là sự kết hợp của "ppoi" (っぽい: giống) và "loid". Như vậy, "ppoid" có nghĩa là "như Vocaloid". Tên đầy đủ của sản phẩm là "Megumi - như Vocaloid".

Những người hâm mộ ít kinh nghiệm thường nhầm GUMI với phần mềm "Megpoid" hơn là coi cô như một "VOCALOID" thực sự. Một sai lầm đáng chú ý là cô thường bị nhầm là "Megpoid Gumi" hoặc "Gumi Megpoid". Giải thích cho cả hai lỗi này là cách đặt tên cho gói phần mềm và tên VOCALOID. Vấn đề này cũng bị xảy ra với Camui Gackpo


Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>